Велина Барова

Велина Барова е журналист с интерес към широк кръг от теми, най-вече правата на човека и правата на жените. Заместник-редактор на БлуЛинк и двете електронни издания за журналистика в обществен интерес - Евромегдан и BlueLink Stories, в периода 2018-2022 г. Има опит като радиожурналист като част от екипа на радио "Реакция". Участник в редица международни програми с журналистическа работа на терен в Европа и Африка.

Климатична справедливост за женски права

Климатична справедливост за женски права

Борбата за намаляване на увреждащите климата емисии е борба за женски права. До този извод достигат все повече застъпници и на двете каузи, включително и…

Прочети статията →