Тома Белев

Инж. Тома Белев е дългогодишен експерт по управление на защитените територии в България и бивш директор на природен парк "Витоша".