Росица Доровска

Росица Доровска е магистър на ВУЗФ в програмата "Журналистика, продуцентство и финанси в медиите" и горд възпитаник на ФЖМК към СУ "Св. Климент Охридски". След стаж в българските електронни медии, заминава за Катар, където сътрудничи в женско списание. Интересува се от наболели социални проблеми, особено когато онеправдани са жени и деца. Упражнява любовта си към писменото слово на български, английски и френски език.