Радостина Славкова

Радостина Славкова е координатор "Енергия и климат" в Екологично сдружение "За Земята" - Приятели на Земята България.