Пламен Пеев

Пламен Пеев е юрист и анализатор на свободна практика. Автор на изследвания в областта на правото и политиката на околната среда, местното самоуправление, европейското и вътрешното законодателство в областта на околната среда, включително анализ и оценка на екологичното законодателство.