Жоро Пенчев

Жоро Пенчев е софтуерен специалист, пристрастен към гражданския активизъм. Участник и ръководител в многобройни инициативи и организации, основно съсредоточени в теми като опазване на природата и на културното наследство, връзки с българите в чужбина, градска среда и развитие, електронно управление и дигитална трансформация, предприемачество и иновации.