Милен Димитров

Милен Димитров е дългогодишен репортер на БНР и радио "Бинар". Автор е на разработки по теми на околната среда, мултиетническата толерантност и гражданското участие в управлението.