Мария Иванчева

Мария Иванчева e социолог и антрополог в Унивеситета на Лийдс и бивш стипендиант на Центъра за академични изследвания по проекта „Ромските жилища в (пост)социалистическа България: от неформални към нелегални“.