Лени Ханджийска

Лени Ханджийска е журналист и студент във ФЖМК. Интерпретира аналитично сериозни теми и проблеми с уникален "приказен" подход.