Емилия Славова

Емилия Славова е университетска преподавателка и социолингвистка, изучаваща взаимовръзките между езика, обществото и културата, с активна позиция в защита на човешките права.