Елжбиета Королчук

Елжбиета Королчук е социоложка към университета Södertörn в Стокхолм и American Research Center, Варшавски университет, която изследва социалните движения, гражданското общество и пола.