Даниела Доленец

Даниела Доленец изследва демокрацията и политическата икономия в Европа.