Даниела Иванова

Даниела Иванова е журналист на свободна практика и кореспондент на BlueLink.net във Варна. Автор на репортажи и разработки по теми на околната среда и гражданското участие в управлението.