The Conversation

The Conversation e уникално сътрудничество между академични изследователи и журналисти, което за десетилетие се превърна във водещо в световен мащаб издание за новини и анализи, основаващи се на научни изследвания. Евромегдан публикува избрани статии от The Conversation, като стриктно изпълнява изискванията на изданието за публикуване под лиценз Creative Commons — Attribution/No derivatives.