Анита Накова

Анита Накова има бакалавър по Социална педагогика и магистър по Журналистика и медии и Европейска публична администрация. Част от екипа на фондация "Синергия". Мисията на фондацията е подобряване благополучието на хората със зрителни увреждания, с фокус върху техните таланти и умения.