Анета Стефанова

Околната среда е тема, която следя професионално от 2000-ната година. Две години писах за сайт с насоченост околна среда. След това професионалните пътища ме отведоха към земеделската тематика, която също е неразривно свързана със състоянието на околната среда. През годините съм участвала с различни проекти, инициативи и обучения, отново насочени към запазване баланса в заобикалящата ни среда.