Александра Георгиева

Александра Георгиева е коментатор по проблеми, засягащи градската среда, родителски и детски въпроси и хибридна пропаганда, бивш редактор и репортер в различни медии и граждански активист.