Аннамария Лехочки

Аннамария Лехоцки е международен журналист; отразява теми, свързани с климата и устойчивото развитие. В момента работи по своята докторска дисертация, посветена на взаимодействието между науката и обществото.