Доколко активни са активните граждани на Сатовча

Доколко активни са активните граждани на Сатовча През 2019 г. в Сатовча публична среща за представяне на инвестиционен проект събра широк кръг от представители на заинтересовани страни. Снимка: Община Сатовча

Когато общините дават възможност на гражданите ефективно да участват във вземането на решения на местно ниво, дават заявка за управление, което е действително в интерес на местната общност. И за повече прозрачност при харченето на парите ѝ. Такъв пример е Община Сатовча, която се обявява в подкрепа на проекти за повишаване на гражданското участие в общината. Доколко активни обаче са активните граждани на Сатовча и какви са резултатите от дейности в тази насока, опитахме да разберем. 

Доклад за правната рамка и съществуващите практики на разходване на публичните средства и гражданско участие в общините от Благоевградска област, реализиран от Фондация “БлуЛинк” през септември 2021 г. нарежда Община Сатовча сред немного общини в областта, на чиято територия са изпълнявани проекти за гражданско участие. 

Проект “Активни граждани на Община Сатовча” е реализиран в периода януари 2019 – март 2020 г. от сдружение “За равен старт”. Проектът е на стойност 86 583.60 лв. и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се реализира съвместно с граждански обединения, нестопански организации  и общинската управа.Поставената цел е да подобри гражданския капацитет и реалното гражданско участие, както и да се създаде подходяща законодателна и институционална рамка на местно ниво за формиране на местни политики, които да повишат грижата за всички граждани.

В резултат на реализирания проект са изготвени доклади, фокусирани върху: факторите, които благоприятстват или възпрепятстват инициативите за пряко участие на гражданите в процесите на местно самоуправление; и добри практики от страни от ЕС. Изготвена е методика за граждански мониторинг; проведени са публични обсъждания, кръгли маси, семинари и конференция, съобщават от сдружението. 

Опитахме да разберем какъв е ефектът от насърчаването на гражданското участие в Сатовча две години по-късно. 

Потърсихме представител на сдружението с молба за повече информация за реализираните дейности. Не успяхме да получим коментар, с обяснение за ангажираност със служебна командировка. 

Насърчаването на активното гражданско участие е важно условие за открито и социално отговорно местно управление и самоуправление, смята кметът на Сатовча Арбен Мименов. Снимка: Община Сатовча

Осъществяването на такъв проект на територията на община Сатовча е важно условие за открито и социално отговорно местно управление и самоуправление, коментира в писмена кореспонденция кметът на Сатовча Арбен Мименов. „Партньорството между структурите в третия сектор и тези на местната власт и местната администрация е подготовка за адекватно и ефективно управление предвид факта, че те са най-близо до ежедневните проблеми на местната общност”, допълва Мименов. 

Милко Сиркьов е сред активните граждани в Сатовча. Бивш директор на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в селото, участвал е в местното управление като общински съветник от БСП. Присъствал е на обществени събрания по различни въпроси – стопански, религиозни, политически, социални и правни. 

Казва, че има доверие в местната власт, която според него се опитва да води диалог с местните хора. „Има и изключения, но в мирен и спокоен диалог се намират и правилните решения“, обобщава Сиркьов. 

По думите му в Сатовча се провеждат публични обсъждания за бюджета и за инфраструктурата на населените места, като обявления за това се публикуват и чрез сайта на общината и в социалните мрежи. Според него, в повечето случаи мнението на гражданите се зачита при обсъжданията, но не липсват и изключения – “съзнателни или от недооценка на даден проблем”.

И все пак,  „тук има какво да се желае за по-голяма прозрачност и ефективност“, допълва тихо Сиркьов.

Колко обаче са активните граждани в общината,които разбират възможностите и необходимостта от участието им в процесите по взимане на решения, остава неясно. Опитите да се свържем за коментар с млади хора, от които един ден ще зависи бъдещето на района, се оказаха неуспешни. Въпреки желанието за разговор у някои от тях, те не бяха запознати и не се чувстваха готови да говорят за гражданското участие в родния им край. 

Гражданско участие срещу корупцията

Една от основните сфери, в които гражданите считат, че трябва да имат глас, е антикорупцията. Това посочва доклад на “За равен старт”, изготвен след проучване на участието на гражданите в местното самоуправление в община Сатовча в рамките на реализирания от сдружението проект.

През годините Сатовча нашумява с различни скандали за корупционни схеми. Такъв пример е аудио запис, разпространен през октомври 2011 г., който остава съмнение, че конкурс за обществена поръчка на стойност 23 млн. лева е предварително уреден. Повечето от гражданите разпознават записаните гласове като кмета Арбен Мименов и главния юрист и председател на комисията Барзев, пише NOVA. Скандализирани от записа, гражданите тогава подават сигнал в европейския съд в Брюксел и Европейската комисия за борба с измамите ОЛАФ. Съмнение около избора на фирмата – победител поражда и фактът, че отварянето и разглеждането на офертите е станало в неработен ден – неделя, в присъствието само на две фирми – кандидати. В резултат на жалбите на фирмите, загубили поръчката, през януари 2012 г. Комисията за защита на конкуренцията отменя кметската заповед, с която обявява победител. След намесата на Върховния административен съд обаче, КЗК се произнася със становище, че нарушение всъщност няма.

Според Арбен Мименов, към днешна дата, проблеми отново няма: „Общината се справя отлично в борбата с корупцията“, твърди дългогодишният кмет. 

Не така обаче смята един от местните в Сатовча – единственият, който се съгласява да каже нещо по темата, без обаче да споделя името си. „Всичко е корупция в този край. Ако не си „техен човек“ никой не се интересува от теб.“

Според кмета Мименов, проекти като “Активни граждани на Община Сатовча” стават причина както за по-нататъшното демократизиране на местното самоуправление, така и за осъществяване правото на местните общности за добро управление”. 

Ако действително е така – проектът е изпълнил целите си и Общината застава зад идеята за ефективно гражданско участие, може би е добре да има последващи практически стъпки, за да се постигне устойчивост и ефективност на вложените в проекта обществени средства, както препоръчва и правният анализ на БлуЛинк. За повече активни граждани, които спокойно участват в местните процеси и застават с лицата си срещу проблеми като корупцията.

Текстът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“. Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.