Блус, джаз и процедури за обществена поръчка

Блус, джаз и процедури за обществена поръчка За първи път фестивалът „Blagoevgrad Blues&Jаzz“ се провежда през 2015 г, като единственото събитие у нас, което съчетава стиловете блус и джаз. Снимка: Община Благоевград

След разхлабването на мерките срещу коронавируса редица фестивали и концерти се върнаха в културния календар в Благоевград. След двугодишно прекъсване, през април 2022 г. се проведе и „Blagoevgrad Blues&Jаzz“. Освен приятни емоции у почитателите на двата музикални стила обаче, събитието остави и някои въпроси за организацията и процедурата, по която са изхарчени парите на благоевградчани. 

Фестивалът събира на една сцена редица български и международни звезди в двата музикални стила. Изображение: Blagoevgrad Blues&Jаzz

За първи път фестивалът „Blagoevgrad Blues&Jаzz“ се провежда през 2015 г, като единственото събитие у нас, което съчетава стиловете блус и джаз. Възраждането му през 2022 г. е част от стратегия с визията да превърне Благоевград в културна столица. Шестото издание на фестивала, което се проведе между 14 и 16 април т.г. в парк „Македония“ в Благоевград, събра над десет утвърдени български и чуждестранни певци, музиканти и музикални формации. 

Поръчка за мащабно събитие

Организацията и финансирането на мащабното музикално събитие е поверено на „АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ“ ЕООД – собственост на Община Благоевград. Дружеството е създадено през ноември 2021 г. след гласуване в Общинския съвет. Идеята е на кмета Илко Стоянов. Целта е новото дружество да поеме организацията и провеждането на културните събития в общината, като реализира собствени приходи. От регистрирането на фирмата досега, са ѝ възложени обществени поръчки на обща стойност от близо 1 милион лева без ДДС.

Договорът със СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ“ ЕООД за организиране на фестивала „Blagoevgrad Blues&Jаzz“ е сключен през м. март 2022 г., като поръчката за провеждането му е на стойност 55 хил. лв. без ДДС. Финансирането е изцяло от Община Благоевград, без да е обвързано със средства, предоставени от ЕС. Как са изхарчени тези публични средства обаче не е ясно видимо за обществеността. 

Според договора между Община Благоевград и „АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ“ ЕООД, срокът за изпълнение на услугата, свързана с организирането на фестивала, е до 16.04.2022 г. В чл. 7, ал. 6 и 7 от договора е посочено, че изпълнителят се задължава „след изпълнението на договора да предаде на възложителя всички разработки, материали и документи и пр., придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора“, както и „да фактурира услугата – предмет на този договор, в сроковете и условията, уговорени в него“. При опит за справка с фактурата за извършената услуга от страна на общинското дружество, откриваме, че на сайта на Община Благоевград и в Регистъра на обществените поръчки не е публикувана подробна информация във връзка с изпълнението на поръчката. 

От публикувания договор между Община Благоевград и „АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ“ ЕООД не става ясно на коя дата е сключен договорът.

Впечатление прави фактът, че обявлението на обществената поръчка е публикувано на сайта на Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ на 03.05.2022 г. – повече от две седмици след края на фестивала. Договорът с общинското дружество е с номер от 04.04.2022 г., но полето за датата на сключване стои празно.

Според договора, фактурирането трябва да се извърши в срок от 30 дни след изпълнението на поръчката на 16 април. Около два месеца по-късно обаче информация за това все още не е публично достъпна. 

В заявление за достъп до обществена информация поискахме от Община Благоевград документи, свързани с изпълнението на поръчката: фактури за извършените услуги, документ за изплатената сума по сключения договор, както и приемо-предавателен протокол между възложителя и изпълняващото дружество, удостоверяващ реално изпълнената услуга. Поискахме и всички разработки, материали и документи, придобити, съставени или изготвени от Община Благоевград като възложител на поръчката, във връзка с дейностите, свързани с организирането и провеждането на фестивала.

Заявлението беше регистрирано на 07.06.2022 г., а неговият отговор беше получен близо месец по-късно – на 01.07.2022 г., след като Общината поиска удължаване на срока за отговор. От изпратеното решение става ясно, че Общината е предоставила само част от документите, като никой от тях не е публикуван за информация на гражданите. 

Печалба от култура

В искането за достъп до информация бяха отправени въпроси и  за броя на закупените билети през трите фестивални дни, общата стойност на приходите от фестивала и как ще бъдат разходвани средствата, събрани чрез фестивала. Община Благоевград посочва, че закупените билети са общо 144, а приходите от тях са съответно – 3026 лв. Прави впечатление, че билетите за фестивала са в три категории – от 20, 30 и 40 лв., а сумата на събраните средства не е кратен на 10.

На 25 и 26 юни в парк “Македония” в Благоевград се проведе още един музикален фестивал – ,,Blagoevgrad Southwest Festival – 2022 г., като общинското дружество отново е ангажирано с дейности по организацията на събитието.

Причините са свързани с възможността Община Благоевград да участва в организирането на събитието, като получи голям процент от приходите на фестивала през търговско дружество, което може да продава билети и да осчетоводява подобен приход, разяснява Силвия Домозетска, директор „Култура, спорт, туризъм“ в Община Благоевград, в интервю за в. “Струма” от 12 март 2022 г. “Така община Благоевград си гарантира възвръщаемост на част от вложените средства в организирането на един такъв голям музикален форум, какъвто е South West Festival.”

На въпроса защо общината иска да печели от култура, въпреки че преди този тип фестивали са били безплатни за публиката, Домозетска уточнява пред “Струма”, че “че има разлика между култура в чистия й смисъл и култура в смисъл на забавление” и макар и безплатни за хората, фестивалите имат разходи, като средствата идват от друго място. По думите ѝ, Общината е направила разчет разчет кои фестивали да бъдат с платен вход и кои с вход свободен,а в културния календар за годината са заложени и безплатни за публиката събития.

Дали Община Благоевград ще продължи да организира културни събития по същия модел чрез „АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ“ ЕООД или гражданите и гостите на Благоевград ще се радват и на безплатни музикални фестивали, предстои да видим. А също и дали в бъдеще ще има повече яснота и прозрачност в процедурите по възлагане и изпълнение на такива поръчки с публични средства.

Текстът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“. Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.