Кой печели обществените поръчки по долината на река Места

Кой печели обществените поръчки по долината на река Места

Всички имат интерес повече фирми да участват в обществени поръчки – гражданите да получат най-доброто за парите си, а средствата да се връщат обратно в икономиката и да развиват местния бизнес. По долината на река Места обаче чрез обществени поръчки се „захранват“ определени фирми, а други остават изолирани от възможността да получат участие в такава. Това показва анализ на обществените поръчки в 14-те общини в област Благоевград за период от 2 години, изготвен от Асоциация за свободни медии.

По долината на р. Места се намират общините Банско, Разлог, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Якоруда и Хаджидимово. В някои от тях анализът откроява ясна концентрация на обществените поръчки в едни и същи фирми. Видими са и ограничаващи условия в изискванията на обществените поръчки, които „затварят вратата“ пред малкия и среден бизнес. 

През 2020 г. в община Разлог са проведени 8 обществени поръчки на обща стойност 2 968 157.93 лв. Фирмата “Миле инженеринг” ЕООД печели 3 от тях, които обаче се равняват на 85% от общата стойност – 2 520 512.37 лв. през следващата 2021 г. проведените обществени поръчки са 13 на обща стойност 9 243 000 лв. Същата фирма печели само две от тях, но за 70% от общата стойност – 6 399 158 лв. Фирмата е дългогодишен победител в обществените поръчки, провеждани в община Разлог.

“Миле инженеринг” ЕООД е собственост на Георги Фарфаров, който притежава още няколко фирми, част от които се занимават с проектиране, строителство и експлоатация на електрически централи с използване на възобновяеми енергийни източници.

През 2020 г. в община Разлог са проведени 8 обществени поръчки на обща стойност 2 968 157.93 лв. Една фирма печели 3 от тях, които обаче се равняват на 85% от стойността на всички поръчки. Снимка: Община Разлог.

Концентрация на големи обществени поръчки се наблюдава и в Банско. През 2020 и 2021 правят впечатление две дружества. През 2020 г. в Банско са проведени 10 процедури на обща стойност 2 654 575,13 лв. 4 от тях на стойност 1 487 366,95 лв. са спечелени от една фирма – “Галчев инженеринг” ЕООД. Други две поръчки са спечелени от фирма “АВОН 5” ООД, на стойност 300 087.57 лв. През 2021 г. нещата са идентични – проведени са 17 обществени поръчки на стойност 7 246 597 лв. Поръчки за 3 млн. лв са спечелени от “Галчев инженеринг” ЕООД, а за малко над 2 млн. лв. – от “АВОН 5” ООД. Това са над 70 % от общата стойност на всички обществени поръчки в града.

Фирма „АВОН 5“ ООД е собственост на 4-ма души с дялове от по 25%: Георги Златев, Георги Бенин, Иван Еринин и Йордан Еринин. Имената на братята Йордан и Иван Еринини са свързани с множество скандали. Иван Еринин бе задържан и прекара месеци в италиански затвор, след добилата известност в цяла Европа акция “Кокаинови крале” през 2012 г.

„АВОН 5“ ООД е печелила множество обществени поръчки в община Банско и преди 2020 г., като в края на 2019 г. само за месец печелят над 400 000 лв. от две поръчки, възложени от община Банско. През 2019 г. „АВОН-ПИРИН 2018” ДЗЗД печели 2 обществени поръчки от Дирекция „Национален парк Пирин“ за над 3 млн. лв. В дружеството участва и фирмата на Еринини.

Концентрация на обществени поръчки в едни и същи фирми се наблюдава и в малката община Гърмен. За 2021 г. в нея са проведени цели 43 обществени поръчки на обща стойност 11 768 899 лв. Половината от тези пари – 5 585 547 лв. без ДДС, отиват в едно дружество – „Билдинг Компани“ ЕООД, което е спечелило 15 от обявените поръчки. През предходната 2020 г. е имало значително по-малко процедури по ЗОП в общината – общо 14 на стойност 2 962 505 лв. 3 от тях, на обща стойност 1 000 000 лв., също са спечелени от „Билдинг Компани“ ЕООД.

Дружеството, което толкова успешно работи в община Гърмен, е собственост на Бисер Узунов – бивш общински съветник от ДПС. Прави впечатление, че успява да спечели по-големите обществени поръчки и в други общини, управлявани от кметове от партията, като Якоруда, Сатовча и Доспат. Само в община Якоруда за периода 2020-2021 Узунов печели 11 обществени поръчки за общо над 2,5 млн. лв.

Анализът показва любопитни данни и за малката родопска община Сатовча. Тя не провежда много на брой поръчки, но за сметка на това над половината от тях се печелят от една фирма. През 2021 г. са проведени само 2 поръчки, а през предходната 2020 г. – 4, като 3 от тях печели фирмата „Терол“ ЕООД. Тя е собственост на Рахим Ферев от Доспат, който е по-известен като износител на гъби, но изглежда, че през последните години се развива добре и в сферата на строителството. До 2016 г. собственик на фирмата е Ариф Сами Агуш – народен представител от парламентарната група на ДПС в 40-тото и 41-вото Народно събрание.

Тенденцията на концентриране на обществените поръчки в малко на брой фирми влияе зле на местния бизнес, особено в малки общини, които рядко стават обект на медийно и институционално внимание. Лансирането на определени фирми, често свързани с политически партии и фигури, рушат изначалния модел за провеждане на обществени поръчки, както и идеята за целесъобразно харчене на общите пари.

Текстът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“. Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.