Между закона и морала

Между закона и морала

В средата на м. май 2022 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) потвърди граждански сигнал срещу заместник-кмета на Банско Стойчо Баненски, като отсъди, че нарушение няма. Участието му в сдружение, чийто членове самостоятелно и в сдружение са спечелили обществени поръчки за над 25 млн. лв., макар и законно, не е непременно морално, смятат местни хора. Особено когато разходваните средства са платени с техните данъци. 

Сдружение „Бъдеще за община Банско“ е регистрирано и действащо на територията на община Банско. Нашумява през 2018 г. около дебатите за и против втори кабинков лифт, като организира протести и отправя публични декларации в подкрепа на изграждането на съоръжението, на което се противопоставят природозащитници. През 2019 г. на местните избори Иван Кадев получава подкрепа като кандидат за кмет от коалиция, cъcтaвeнa oт Cдpyжeниe „Бъдeщe зa oбщинa Бaнcĸo”, БCΠ и партия „Boля”. Кадев печели изборите още на първи тур. Председател на Общинския съвет става Димитър Русков – лидер на сдружението, а малко по-късно Стойчо Баненски, също част от сдружението, е поканен за заместник-кмет. Четирима членове на сдружението са част от местния парламент.

Сигналът, подаден в КПКОНПИ е срещу Баненски в качеството му на заместник-кмет по направление „Териториално и селищно устройство“, който отговаря за строителството на територията на общината. Според сигнала, той е бил едновременно учредител и член на сдружение „Бъдeщe зa oбщинa Бaнcĸo” – заедно с други банскалии, спечелили редица обществени поръчки в общината: за изграждане на улици в Банско, реконструкция на общинския път до хижа „Вихрен“, укрепване дъното на река Глазне и др.           

След направена проверка откриваме, че един от членовете на сдружението – Георги Бенин, има връзка с обществени поръчки в общината. За сметка на това обаче, поръчките са за много пари и концентрирани във фирма, в която Бенин е съдружник. 

Поръчка на стойност 11 051 000,00 лв. за “инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на общински път град Банско – хижа „Вихрен“, Община Банско” е спечелена от Дружество по ЗЗД „БАНСКО 2021“, показва справка в регистрите. В него влизат фирмите: Грома Холд ЕООД,  АВОН – 5 ООД и ПСТ Груп ЕАД. 

Укрепването на дъното на река Глазне за малко над 1 млн. лв. без ДДС е възложено на обединението „ГЛАЗНЕ-2021“, от което е част и Авон-5 ООД. Снимка: Уикимедия

Георги Бенин е съдружник и управител на една от фирмите, които са част от дружеството – Авон – 5 ООД. Същата фирма е спечелила и поръчка за реконструкция на пътната настилка, тротоарите, водоснабдителната и канализационна мрежа, и изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови кабели на участък от  ул. „Тодор Каблешков”  в Банско. Общата стойност на поръчката е 1 146 666,66 лв. без ДДС. Също така, за малко под 900 хил. лв. без ДДС Авон-5 ООД осъществява и дейностите по изграждане на част от улица „Глазне“ в Банско. Фирмата има договори за поддръжка на улици в град Банско, както и изграждане на разделна канализация по ул. „Глазне“ в участъка от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Христо Матов”. Дружеството е и част от обединението „ГЛАЗНЕ-2021“, на което е възложено укрепване на дъното на река Глазне за малко над 1 млн. лв. без ДДС. На практика, изглежда, че фирмата на Бенин наистина е спечелила голяма част от най-апетитните обществени поръчки в Банско през последните години.

Законно според КПКОНПИ, неморално според данъкоплатците

След направена проверка по сигнала срещу Стойчо Баненски, КПКОНПИ потвърждава сигнала за спечелените обществени поръчки, но излиза с решение, че Баненски няма отношение към тях. Причините, според комисията, са две – не Баненски, а колежката му Сашка Въчкова е посочена от кмета Иван Кадев като отговорна за ръководството, организацията и координацията на дейностите, свързани с обществените поръчки и проекти. Освен това възложител на договорите с фирмите, спечелили конкурси, е кметът Кадев, а не Стойчо Баненски. 

Според КПКОНПИ това е достатъчно доказателство, че заместник-кметът Баненски по никакъв начин не е упражнил правомощия по служба в интерес на себе си или свързано с него лице. И посочва, че конфликт на интереси няма. 

Според много хора обаче, решението е спорно. Ресорът, поверен на Баненски, е свързан именно със строителство, като в него попадат всички поръчки, изпълнявани от фирма, в която съдружник е Георги Бенин. Като двамата са членове в едно и също сдружение. 

Установяването на конфликт на интереси – или невъзможността да се установи такъв – поражда смесени чувства в местните хора. Дори нещо да бъде облечено в законови норми, това далеч не го прави морално и честно, особено когато се харчат обществени средства, коментират те. 

Текстът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“. Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.