Ново начало или риск за 17 млн. лева?

Ново начало или риск за 17 млн. лева? Кметът на Благоевград Илко Стоянов предлага ново начало за парк "Бачиново". Много от гражданите обаче застават срещу идеята и я определят като непремерен риск. Снимка: newblg.bg

На 27 май 2022 г. на редовно заседание Общински съвет Благоевград ще решава дали общината да поеме дългосрочен дълг на стойност 17 млн. лв. за реконструкция и „ново начало“ за крайградския парк „Бачиново“. Идеята на управленския екип на Община Благоевград раздели общественото мнение, а представители на гражданското общество определиха начинанието като силно рисково и поставиха въпроса доколко такова харчене на публични средства е наистина в полза на гражданите.

Идеята, зад която застава екипът на кмета на Благоевград, е реконструкция на парка „Бачиново“ и ремонт на съществуващия покрит басейн и аквапарк, които да се превърнат в модерен термален  център. Целият проект е озаглавен „Ѕсарtо Тhеrmе АquаРаrk Васhіnоvо“. 

Средствата, необходими за реализацията му, обаче, не са по силите на Община Благоевград. Тъй като европейските програми, които предоставят средства за подобни проекти все още не са отворени, управленският екип предлага поемането на дълг в размер на 17 млн. лв. Първоначално тази сума е 29 млн. лв., като два месеца по-късно е намалена от кметския екип. Πpиeтият пpeз м. фeвpyapи бюджeт нa Общинa Блaгoeвгpaд зa 2022 г. е в paзмep нa 105 млн. лв., а евентуалният нов дълг на общината за реализиране на идеята би възлизал на почти една трета от общия ѝ бюджет. Според икономисти, такова начинание е високорисково.

Общественото обсъждане през януари 2022 г. води до дебати и аргументи „за“ и „против“ идеята на общината. Снимка: newblg.bg

Още при първоначалното представяне на идеята, много от гражданите в Благоевград твърдо се противопоставят и застават против намерението, което би поставило общината в дълг за следващите 20 години. По време на общественото обсъждане в началото на януари 2022 г. се оформят групи „за“ и „против“ идеята на Община Благоевград и кмета Илко Стоянов.

Парк за хората

„Объркали сте реда – първо се прави проект, прави се количествено-стойностна сметка, за да се види колко пари са нужни, тогава се одобрява от населението готовият проект и чак тогава се говори за кредит“, настоява по време на обсъждането адв. Методи Байкушев. В последствие той става водеща фигура в гражданската група против намерението на общината.

Идеята на общината е несъстоятелна, а рискът за всички граждани е непремерен, смята адв. Методи Байкушев. Снимка: Методи Байкушев / личен архив

През следващите месеци, адв. Байкушев пише няколко становища, с които да убеди кмета Илко Стоянов, че идеята е несъстоятелна, а рискът – непремерен. Много граждански активисти също излагат доводи, в подкрепа на това да не се поема такъв дълг. Приоритетите пред града са различни, категорични са те.

Тези мотиви обаче остават неглижирани. През миналата седмица, когато общинските комисии провеждат открити заседания във връзка с аквапарка, кметът влезе в словесен сблъсък с някои от противниците, обвинявайки ги, че се опитват да пречат на една иначе прекрасна идея. 

В свое становище, изпратено до кмета, Регионалната колегия на архитектите в Благоевград, обединяваща 80 архитекти, приветства усилията на общинското ръководство за развитие на градската среда и парковите пространства. Изразява обаче и сериозни опасения – според гилдията, инвестиционното намерение за парк „Бачиново“ залага риск той да бъде прекалено урбанизиран и да се отдалечи от основната му функция за разходка, почивка и спорт сред природата. Благоевградските архитекти са на мнение, че проектната идея е натоварена с огромен разход за реализация, много скъпа поддръжка и централизиране на човекопотока в парк „Бачиново“. 

По време на открит дебат в подкрепа на идеята за реконструкцията на парка застават Любомир Палаханов, шеф на Комисията за защита на потребителите в Благоевград, и бизнесменът Ангел Ризов – и двамата част от близкото обкръжение на кмета. Те се изправят срещу адв. Байкушев и Владимир Милушев, директор на Национален парк “Рила”.

В резултат на „нажежените страсти“ в обществото, прокуратурата се самосезира и с писмо до кмета на Благоевград изисква цялата документация по проектната идея, както и подробните сметки по евентуалната му реализация, за което общината иска заем. Прокуратурата пита и какво е финансовото състояние на общината към момента. След това управленският екип съобщава и за промяна, според която проектът ще бъде реализиран на два етапа, като първият ще струва „само“ 17 млн. лв., осигурени под формата на кредит.

На 17 май стана ясно, че кметът Стоянов е входирал до Общински съвет Благоевград предложение за поемане на дълга. В страницата си във Фейсбук той защити позицията си за проекта. Случайно, или не, два дни по-рано, на страницата на община Благоевград се появи публикация, която съобщава, че подпочвени води рушат закрития басейн и аквапарка, като застрашават и алеята на парк „Бачиново“. Публикацията алармира, че има спешна нужда от ремонт и реконструкция. Проблемът с разрухата на басейна и аквапарка обаче е от години.  

Към днешна дата Община Благоевград е публикувала предпроектни проучвания за аквапарк „Бачиново„, анализ на територията и възможни начини за действиe. Предпроектните проучвания обаче се оказват причина за нови съмнения.

Александрина Пандурска е част от активните граждани, които се противопоставят на поемането на дълга. Тя разказва, че на 13.09.2021 г. Община Благоевград публикувала на сайта на Агенцията по обществени поръчки обществена поръчка с прогнозна стойност 65 900 лв без ДДС с предмет „Изготвяне на предпроектни проучвания за нуждите на Община Благоевград“. Става въпрос за седемте ключови проекта, част от предизборната кампания на кмета, публикувани на портала newblg.bg – Бачиново, Картала, Тех парк и др.

Проверката ѝ показва, че са подадени две оферти – от Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД (за 53 320,00 лв. без ДДС) и от Фрибул ООД (за 50 000,00 лв. без ДДС). Изненадващо, на 04.10.2021 г. – само три седмици по-късно, обществената поръчка е прекратена поради открити неточности и липса на детайлни инструкции спрямо изпълнителите. Кметът е обещал публично, че ще я публикува отново. Оттам следите на обществената поръчка се губят.

Снимка: Александрина Пандурска / личен архив

“През януари 2022 г. на сайта newblg.bg започват да се публикуват онези предпроектни проучвания, които са били предмет на препратената обществена поръчка. Възниква въпросът кой, срещу каква сума, след какъв подбор и по какви критерии е избран да изпълни поръчката и кой му я е възложил“, обръща внимание Пандурска. На 21.03.2022 г. тя подава в деловодството на Община Благоевград заявление за достъп до информация по ЗДОИ. Тя все още не е получила отговор на въпросите си и е завела дело срещу общината.

В искането си за достъп до информация тя пита дали експертите са наети от Община Благоевград или от Фонда за устойчиви градове; дали общината е извършвала плащания към тези експерти или към фирмата, която ги е наела за проучвания и дължи ли пари към тях и в какъв размер. отговор обаче все още няма. И ако няма яснота за до 200 хлд. лв., дадени за проектни проучвания, как ще се осъществи контрол върху разходването на над 17 млн. лв., пита още тя.

“Градът ни е изправен пред 20-годишно финансово заколение заради една ужасна идея“, коментира Методи Байкушев. Заемът е с плаваща лихва без таван, а като обезпечение общината залага пред търговска банка всичките си приходи, като обствените ѝ годишни приходи са малко над 20 млн. лв., обяснява още Байкушев.

Байкушев има редица аргументи срещу тази, според него, „ужасна идея“: проект все още няма, а вместо да се реконструира „Бачиново“, по-добре да се развива зелената система на града. Според него проектът няма да реши нито един от важните проблеми на града, а само ще създаде огромен бюджетен проблем, който ще попречи да бъдат финансирани други полезни за хората проекти. Той обръща внимание, че според проведена анкета с гласували 1078 души, 80% от гражданите са против идеята.

Решение за парите на гражданите

Въпреки всички съображения предложението вече е входирано в Общинския съвет, а съветниците ще вземат своето решение на редовна сесия на 27 май.

Кметът твърдо стои зад идеята си и при всяка среща с граждани и общински съветници, обяснява, че хората просто не разбират разликата между дълг и заем, като според него, именно от там идва объркването и несъгласието им.

Както и да се нарекат тези 17 млн. лв. обаче, това са пари, които ще се връщат в следващите 20 години от благоевградчани. А те не искат това и се готвят да протестират преди утрешната сесия на общинския съвет. Гражданите планират да посрещнат общинските съветници още преди заседанието и да поискат от тях да защитят обществения интерес.

Текстът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“. Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.