Защо все още няма Национален съвет за координиране на прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна

Защо все още няма Национален съвет за координиране на прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна Необходимо е да се създаде Съвет за координация на изпълнението на Рамковата конвенция за контрол на тютюна у нас, вярва д-р Маша Гавраилова. Скрийншот: Евромегдан

Година след като е създадена експертна работна група, която да подготви проект на постановление за създаване на Национален съвет за координиране на прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) у нас, такъв съвет все още няма. Някои от становищата, които не подкрепят създаването на такъв съвет, включват аргументи, удобни за тютюневата индустрия, и повдигат съмнения за намеса от нейна страна, разказа д-р Маша Гавраилова, председателка на Сдружение „България без дим“ в интервю за Евромегдан на 14 март 2022 г.

Чл. 5 от общите задължения на РККТ, която България е ратифицирала през 2005 г., посочва, че от всяка държава се очаква да създаде национален координационен механизъм във връзка с прилагането на конвенцията. През януари 2021 г., със заповед на министъра на здравеопазването, е създадена работна група от експерти, която да подготви проект на постановление за създаване на Национален съвет за координация, част от която е и д-р Гавраилова.

За успешното изпълнение на препоръките на конвенцията са необходими обеднинени усилия от цялото правителство, не само на Министерството на здравеопазването, категорична е д-р Гавраилова. „Свидетели сме на прехвърляне на отговорности между отделните ведомства“, отбеляза тя, като даде пример с ратифицирането на Протокола срещу незаконната търговия, който е част от РККТ. В продължение на вече 10 години не става ясно кой е отговорен за подготвянето на документите за тази ратификация и за внасянето им в Министерския съвет. Целта на подобен съвет за кооординация е да създаде връзката между отделните министерства, разясни експертката.

След създаването на работната група, през юни 2021 е създаден законопроект, който Министерството на здравеопазването публикува на сайта си, както и на страницата на Портала за обществени консултации. Междуведомственото съгласуване и общественото обсъждане преминават паралелно.

Становищата, които съдържат забележки против създаването на такъв съвет, произлизат основно от Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и Агенция „Митници“, заяви д-р Гавраилова.

Трите министерства са обединени около тезата, че такъв орган не е необходим, защото всичко, което се изисква, вече е регламентирано, а РККТ вече е ратифицирана от ЕС, който също има ангажимент по прилагането ѝ. В резултат на това е приета и Директивата от 2014 година. Това обаче не е достатъчно, коментира д-р Гавраилова. „Директивата е хармонизирана чрез закона за тютюна, но някои текстове не са включени. Например чл. 5.3., който задължава страните членки да предприемат действия, които предпазват техните политики от търговските и други интереси на тютюневата промишленост – няма разработен модел как действат министерствата и държавните служители. В други държави има такива документи“, допълни тя. Даде за пример държави като Канада и Австралия, в които има документи, насочени към държавните служители.

Друго твърдение, което е залегнало в становищата на министерствата е, че всичко, което е трябвало да се извърши, вече е извършено. „Това навежда на мисълта, че под някаква форма има пръст тютюневата индустрия“, коментира д-р Гавраилова.

Д-р Гавраилова е притеснена от становището на Министерството на икономиката, в което се казва, че до този съвет трябва да бъде предоставен достъп на тютюневите браншови организации като производителите и разпространителите. РККТ не допуска това, категорична беше тя. „Не може в състава на съвет, свързан с мерки за намаляване на тютюнопушенето, да има представители на тютюневата индустрия, които се опитват да провокират, да слагат прът в колелото на борбата с тютюнопушенето!“.

В становище експерт от Министерството на финансите подтиква експертите в работната група да обърнат внимание на доклад на Института по пазарна икономика, в който се казва, че всяко увеличаване на цените на тютюневите изделия води до увеличаване на контрабандата. СЗО абсолютно не е съгласна с това твърдение, допълва д-р Гавраилова. „Ако държавата постави ограничения и намали контрабандата и незаконната търговия, няма да има такова опасение“, заключи тя.

Експертката се надява, че въпреки всичко скоро ще бъде създаден такъв съвет и ще се случи необходимата връзка между министерствата за ефективен контрол на тютюна.

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.