Модел за устойчив туризъм

Модел за устойчив туризъм

Монографията на Десислава Алексова “Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград“ е оригинален опит за разкриването на динамизма и взаимовръзката между природните и социални ресурси на определена територия и потенциалът й за устойчиво развитие на туризъм. Разглеждайки конкретния казус на община Ботевград, д-р Алексова отговаря на един много важен въпрос- възможно ли е една община, една територия, която е сравнително неразпознаваема на туристическата карта да се превърне в търсена туристическа дестинация, като заложи на устойчивото използване на своите ресурси.

Монографията е оригинален опит за разкриването на динамизма и взаимовръзката между природните и социални ресурси на определена територия и потенциалът й за устойчиво развитие на туризъм. Изображение: Десислава Алексова

Темата е особено актуална поне от две гледни точки – първо, че развитието на туризма в България може да бъде алтернатива за изоставащи и бедни региони и възможност за нов тип заетост и бизнес, и второ, това може да става не за сметка на унищожаване на природните богатства, а чрез разумното им използване.

Да се опознаят предимствата на една територия не е лесна задача, но разработката на д-р Алексова се справя убедително с нея, като разкрива външните и вътрешни фактори, които влияят върху устойчивото туристическо развитие в Община Ботевград, и въз основа на които може да се надгради устойчив туристически продукт. Палитрата на видовете туризъм, които опазват природата, но и от които може да се печели е богата: планински, селски, екотуризъм, културен и фестивален, ловен и риболовен, както и доброволчески туризъм.

Особено ценна е концептуалната визия, която монографията предлага с туристическото микрорайониране и създаването на регионален туристически продукт на територията на община Ботевград.  Особено ценни са препоръките за туристически бранд „Ботевград“, който да бъде основа за успешното маркетиране на общината в страната и в чужбина. Заявеното желание от страна на общинското ръководство и работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма са силна институционална рамка за добрите идеи, заложени в този труд. Но, разбира се, трябва да се измине дълъг път, за да ангажират всички заинтересовани страни, целия социален капитал на общността и да бъдат привлечени бизнес и институции на национално и международно ниво,

Без съмнение, тази монография трябва да бъде представена пред бизнес форуми, формални и неформални мрежи и пред политически фактори, но според мен, тя би била най-ценна като опит и изследователски модел за други български общини, които търсят своето бъдеще.

Повече в Евромегдан за:

устойчив туризъм

Още нещо важно:

За да  продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.