Грийнпийс: Целите на ЕС са недостатъчни

Грийнпийс: Целите на ЕС са недостатъчни Активистка на "Грийнпийс" в пресъхналото езеро Лагуна де Акулео в Чили © Martin Katz / Greenpeace

Международната природозащитна организация „Грийнпийс“ заяви днес, че оповестената вчера от ЕП цел от 55% намаляване на емисиите не е достатъчна за ограничаване на затоплянето дори до 2°C.

По повод на приетата на 28 ноември 2019 г. от Европейският парламент  резолюция за обявяването на извънредно положение за климата и околната среда в Европа и света, „Грийнпийс“ заявяват, че „за съжаление, подобни декларации звучат добре, но не са достатъчно амбициозни“.

Основно изискване на резолюцията е Европейската комисия да гарантира, че всички законодателни и бюджетни предложения напълно съответстват с целта за ограничаването на глобалното затопляне под 1.5°C.  ЕП прие и отделна резолюция за предстоящата Конференцията на ООН. Основният призив е към ЕС – възможно най-скоро да представи своята стратегия за достигане на климатична неутралност пред ООН. Също така се настоява ЕК да повиши целта за намаляване на парниковите емисии до 55% до 2030 г.

За да могат световните лидери да покажат с реални действия, че могат да се справят с научно доказания проблем с климата и да гарантират човешките права на милиарди хора, те трябва да довършат Правилата за прилагане на Парижкото споразумение за климата и да ограничат повишаването на световната температура до 1,5°C, твърдят „Грийнпийс“. Според организацията, това трябва да се случи на предстоящата двадесет и петата Конференция на ООН за изменението на климата (COP25), която започва в понеделник, 2 декември в Мадрид.

“Грийнпийс” настоява световните лидери:

  • да повишат целите си за справяне с климатичната криза и така да положат амбициозна основа за предаването в ООН на национално определените приноси през 2020 г.;
  • да гарантират, че цената за преход към възобновяема енергия няма да бъде прехвърлена на хората и че уязвимите общности ще бъдат подкрепени;
  • да гарантират, че няма да оставят задни вратички при финализирането и тълкуването на Правилата за прилагане на Парижкото споразумение, които да застрашат околната среда;
  • да се вслушат в науката и хората, а не да защитават интереса на огромни замърсяващи индустрии.

Според зелената организация, амбициозните ангажименти на най-високо ниво трябва да бъдат подкрепени с конкретни планове за действие на национално и регионално ниво, които гарантират социалната и икономическата справедливост на енергийния преход. „Начертаването на ясен път към нулевовъглеродна икономика към 2050 г. е важна стъпка в приноса на всяка държава за устойчивото бъдеще на планетата, но и възможност за подобряване на качеството на живот и справяне с проблема със замърсяването на въздуха, например.“, се казва в становище на „Грийнпийс“, разпространено до медиите днес.

“Това е и възможност за преструктуриране на образованието и подготовката на работници за развитието на диверсифицирана икономика с устойчиви работни места. За България първи стъпки в тази посока биха били включването в Платформата за въглищни региони в преход, визия за увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници като слънце и вятър в Националната програма за климат и енергия, както и децентрализация на енергийната система чрез стимулиране на гражданите да се включат като потребители-производители на енергия,” коментира Десислава Микова, координатор на кампания “Климат и енергия” на “Грийнпийс” – България.

Пълните очаквания и искания на “Грийнпийс” можете да намерите на английски – тук и на български – тук.

Повече по темата в „Евромегдан“

Климат

Европейски съюз

Грийнпийс

Още нещо важно

За да продължаваме да търсим гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за „Евромегдан“ по сметката на издателя ни, фондация „БлуЛинк“.