Съдът окончателно защити свободното къмпингуване

Съдът окончателно защити свободното къмпингуване Снимка: Да спасим Кара дере

Всеки има право на достъп и пребиваване на публична държавна земя, окончателно постанови Върховният административен съд (ВАС). Местната забрана за диво къмпингуване на територията на община Бяла противоречи на закона, потвърдиха висшите магистрати на 20 юни 2017 г. и оставиха в сила решението на Варненския административен съд от 2015 г., с което тя беше отменена. Решението слага повратна точка на усилията на местни парламенти да ограничат къмпингуването по дивите плажове на България.

Адвокат, ангажиран с делото от страна на къмпингуващите, пожелал името му да не се разкрива, заяви, че въпреки закъснението, решението на ВАС е важно, тъй като в него се засягат много съществени въпроси относно дивото къмпингуване и небетониране на останалите зелени места в страната. „В противен случай общините масово щяха да обслужат инвеститорите в същата посока“, обясни правният представител на спечелилата делото страна.

Община Бяла не представи позиция по случая, тъй като се позова на практика да не коментира съдебни решения. Приети през април 2015промени в Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и безопасността на територията на Община Бяла аложиха забрана за „разполагането на кемпери, каравани и палатки извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинги“. Предвидените глоби бяха между 100 и 500 лева.

След жалба от страна на гражданската инициатива „Да спасим Кара дере“ Решение № 2147/21.10.2015 г. на Варненския административе съд отмени забраната с мотива, че „нарушава основното право на гражданите свободно да се придвижват на територията на страната“. Съдът отбеляза още, че наредбата противоречи на Закона за туризма и Закона за опазване на околната среда, където липсва забрана за разполагане на собствена палатка за собствени нужди.

След обжалване от страна на Община Бяла Решение № 7797 на ВАС потвърди решението на варненския съд. Съставът на ВАС споделя изводите на първоинстанционния съд, свързани с липсата на правно основание по-висока ограничителна степен. „Не е допустимо с Наредба на Общински съвет да се въвежда забрана за осъществяване на определени действия, които не са забранени по силата на закон или подзаконов нормативен акт“, се казва в решението на върховния съд. ВАС потвърждава още, че липсват ясни и разбираеми мотиви за ограничаващите промени. Според решението, по Конституция общинските и държавните имоти на територията на общината следва да бъдат достъпни за всеки гражданин и гост и тези права не могат и да бъдат ограничавани, освен за защита на важни държавни или обществени интереси във връзка с ползването, стопанисването и опазването на конкретен обект или територия.

Съдът постановява за недопустимо да се ограничава конституционното право на гражданите на достъп и пребиваването на територии, публична държавна собственост, каквато са и плажовете

Важно е, че съдът постановява за недопустимо да се ограничава конституционното право на гражданите на достъп и пребиваването на територии, публична държавна собственост, каквато са и плажовете, отбелязва Люба Батембергска от „Да спасим Кара дере“. Снимка: Велина Барова / Евромегдан

„За нас най-важното е, че съдът постановява за недопустимо да се ограничава конституционното право на гражданите на достъп и пребиваването на територии, публична държавна собственост, каквато са и плажовете“, коментира Люба Батембергска от инициативата „Да спасим Карадере“. „Важно е, че ВАС обявява като несъстоятелна една от основните опорки на противниците на къмпирането – увреждане на правата на трети лица. Съдът казва, че има достатъчно механизми, по които всеки може да защити собствеността си.“

 

Според международният правен експерт  Пламен Пеев, решението на ВАС има особена стойност, защото освен прекия си правен ефект да потвърди решението на Варненския административен съд, подчертава ценността на върховенството на закона. „Общините не могат да въвеждат правила и норми в противоречие с нормативни актове от по-висока степен, защото всички са равни пред закона, и местното самоуправление не може да бъде упражнявано в противоречие с принципите и нормите, уредени в закона по общ и значим за територията на цялата страна и за цялото общество начин“, разясни експертът.  Пеев, който е един от авторите на Стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми, е категоричен, че проблемите на устойчивото използване на черноморското крайбрежие трябва да се решават не само със забрани, а в конструктивен диалог между всички заинтересовани страни.

„Решението на ВАС е изключително важно, защото слага точка на опитите местни парламенти да обслужват интересите на строителни спекуланти за сметка на конституционния ред и правата на хората“, коментира управляващият редактор на фондация „БлуЛинк“ Павел Антонов.  Важно е уточнението на съда, че местните парламенти нямат прерогативи да налагат по-стриктни ограничителни режими от заложените в националните закони, заяви Антонов.

Изключение от това правило бе допуснато през 2011 г., когато ВАС остави в сила действащата тогава местна забрана за тютюнопушене на обществени места в община Кюстендил, с аргумента, че тя е била приета във време, когато сходна забрана е фигурирала и в Закона за здравето. „Освен това съдът тогава прие, че либерализирането на тютюнопушенето е отстъпление от европейските правни норми, докато в случая със забраната на „дивото“ къмпингуване е тъкмо обратното“, категоричен бе Антонов, който е и експерт към обществената коалиция „За живот без тютюнев дим“.

От инициативата „Да спасим Карадере“ изразиха увереност, че с решението на ВАС ще се съобрази Министерство на туризма, което обмисля да въведе забрана за диво къмпиране, както по морето, така и в планината и край язовирите.

През април 2016 г. многолюдни протести на собственици на кемпери , любители на дивото къмпиране и природозащитници доведоха до отменяне на приетата месец по-рано от парламента поправка на закона за устройството на черноморското крайбрежие, с която се забраняваше дивото къмпингуване, както и паркирането на 100 м от плажа по цялото българско Черноморие.