За Евромегдан

Eвромегдан е интернет издание с идеална цел за отговорна и честна журналистика в обществен интерес. Авторите и редакторите вярват, че такава журналистика е потребна за постигане на прогресивна обществена промяна към прозрачност и почтеност в политиката и управлението, отговорност и доверие между хората, институциите и бизнеса, опазване на природата, индивидуалните и колективни права.

Визия и изпълнение

Архитектурата на Евромегдана отразява принципите на редакционната ни идеология. Той е място-пространство-време, където хуманните, културни, прогресивни и демократични ценности на обединена Европа се срещат с многообразието, съзерцателността, пъстротата и предприемчивостта на нашенския югоизточен мегдан. От него искаме да изметем омразата и нетърпимостта към другите, мракобесието и назадничавостта, екстремизма – било религиозен или пазарен, безогледната консумация и експлоатация на общите ресурси на хората и природата, диктатурата и войната.

Подкрепяме предприемчивите, иновативни, съзидателни хора, и искаме държавата също да ги подкрепи с ясни и стриктни правила, защото те, а не мултинационалните корпорации и олигархичните монополи, са гръбнака на устойчивата децентрализирана и природосъобразна пазарна икономика. Отказваме да приемем обаче, че печалбите и бизнеса са по-важни от здравето, свободния избор и правата на хората. Публичният и частният интерес не се изключват взаимно и могат да работят в синхрон за просперитет и  интеграция на всички групи, слоеве и индивиди в съвременното общество.

Държим под око проблемите, разкриваме и разследваме причините за тях. Но и целенасочено търсим решенията. Уверени сме, че промяна към по-добро е възможна, и е в наши ръце – на хората, гражданите, и журналистите из Евромегдана.

С проверени факти, прецизни цифри и точните думи на участниците в тях, Евромегдан.бг разказва истории. Водещият жанр в съдържанието ни е англо-американският фийчър. Стремим се да го правим така, както го правят колегите ни в The Guardian, New York Times, BBC и останалите водещи издания по света, където журналистите работят с висок професионализъм в обществен интерес.

Eвромегдан се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

Издател

Евромегдан.бг е виртуално медийно издание на фондация „БлуЛинк“ и е част от дейностите за постигане на идеалните цели на фондацията: създаване на електронна информационна мрежа за подпомагане на демокрацията, ценностите на обединена Европа, укрепване на гражданското общество и опазване на околната среда.

Редакционен екип

Павел Антонов, Д.Ф.Н. – управляващ редактор

Велина Барова – заместник-редактор

Авторите на „ЕвроМегдан“ – пълен списък

Работа и стаж

Евромегдан.бг набира мотивирани кандидати за попълване на журналистическия си екип, както и стажанти за изследователска, журналистическа и организационна работа.

 Авторски права и препечатване

Всички права на съдържанието и дизайна на Eвромегдан.бг са запазени под Creative Commons лиценз Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC_ND, който позволява безвъзмездно репродуциране единствено с некомерсиална цел, при позоваване на автора на съответния материал и Evromegdan.bg като източник, и без промяна на никакви елементи на съдържанието. Това не важи за снимки, текстове или други материали, чиийто авторски права принадлежат на трети страни и Евромегдан.бг не е упълномощен да предоставя.

Редакцията не връща ръкописи.

Донорска подкрепа

Евромегдан.бг се издава с финансовата и институционална подкрепа на фондация „БлуЛинк“ от м. юли 2014 като част от дейностите на фондацията за постигане на идеалните й цели. Евромегдан.бг бе създаден в рамките на проект „Четвъртата власт в млади ръце: журналистическа практика в обществен интерес“, изпълнен от фондация „БлуЛинк“ и съфинансиран от  програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Този сайт е създаден с финансова подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Програмата не носи никаква отговорност за редакционните решения и съдържанието на сайта.  При никакви обстоятелства не може да се приема, че каквато и да било информация, поместена в сайта отразява становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Направете дарение

Фондация „БлуЛинк“ набира дарения за изпълнението на редакционната визия на Евромегдан.бг и обезпечаване на изискуемото съфинансиране по проект „Четвъртата власт в млади ръце: журналистическа практика в обществен интерес“. Можете да подкрепите работата и визията ни за журналистика в обществен интерес чрез целево дарение тук. Фондацията си запазва правото да откаже дарения от лица и организации, чиито действия и източници противоречат на ценностите и уставните и цели. Анонимни дарения не се приемат.

Контакти

Редакцията на Евромегдан.бг приема предложения от външни автори за журналистически разработки и материали, които отговарят на редакционната визия и стандарти. Ръкописи не се връщат.

Писмо до редактора, коментар, мнениe или синал можете да пуснете тук.

Пощенски адрес, телефон и електронна поща за връзка с редакцията можете да намерите тук.

Коментарите са затворени.