За Евромегдан

Eвромегдан е интернет издание с идеална цел за отговорна и честна журналистика в обществен интерес. Авторите и редакторите вярват, че такава журналистика е потребна за постигане на прогресивна обществена промяна към прозрачност и почтеност в политиката и управлението, отговорност и доверие между хората, институциите и бизнеса, опазване на природата, индивидуалните и колективни права.

Визия и изпълнение

Архитектурата на Евромегдана отразява принципите на редакционната ни идеология. Той е място-пространство-време, където хуманните, културни, прогресивни и демократични ценности на обединена Европа се срещат с многообразието, съзерцателността, пъстротата и предприемчивостта на нашенския югоизточен мегдан. От него искаме да изметем омразата и нетърпимостта към другите, мракобесието и назадничавостта, екстремизма – било религиозен или пазарен, безогледната консумация и експлоатация на общите ресурси на хората и природата, диктатурата и войната.

Подкрепяме предприемчивите, иновативни, съзидателни хора, и искаме държавата също да ги подкрепи с ясни и стриктни правила, защото те, а не мултинационалните корпорации и олигархичните монополи, са гръбнака на устойчивата децентрализирана и природосъобразна пазарна икономика. Отказваме да приемем обаче, че печалбите и бизнеса са по-важни от здравето, свободния избор и правата на хората. Публичният и частният интерес не се изключват взаимно и могат да работят в синхрон за просперитет и  интеграция на всички групи, слоеве и индивиди в съвременното общество.

Държим под око проблемите, разкриваме и разследваме причините за тях. Но и целенасочено търсим решенията. Уверени сме, че промяна към по-добро е възможна, и е в наши ръце – на хората, гражданите, и журналистите из Евромегдана.

С проверени факти, прецизни цифри и точните думи на участниците в тях, Евромегдан.бг разказва истории. Водещият жанр в съдържанието ни е англо-американският фийчър. Стремим се да го правим така, както го правят колегите ни в The Guardian, New York Times, BBC и останалите водещи издания по света, където журналистите работят с висок професионализъм в обществен интерес.

Eвромегдан се придържа към Етичния кодекс на българските медии.

Награди

Годишна награда „Журналистика за развитие”  за 2018  г. на Българската платформа за международно развитие, спечели Нанси Борисова, за репортажите „Отказана свобода“ и „Еднополово насилие“. Авторката е завършила професионално обучение по журналистика на фондация „БлуЛинк“.

Номинация за награда за журналистика за биозазнообразие на Българска фондация „Биоразнообразие“ през 2016 г.

Издател

Евромегдан.бг е виртуално медийно издание на фондация „БлуЛинк“ и е част от дейностите за постигане на идеалните цели на фондацията: създаване на електронна информационна мрежа за подпомагане на демокрацията, ценностите на обединена Европа, укрепване на гражданското общество и опазване на околната среда.

Редакционен екип

Павел Антонов, PhD – Wправляващ редактор на изданията на фондация „БлуЛинк“

Велина Барова – Редактор, „Евромегдан“

Зоя Борисова – административен сътрудник, фондация „БлуЛинк“

Автори на „ЕвроМегдан“ – пълен списък

Работа и стаж

Евромегдан.бг набира мотивирани кандидати за попълване на журналистическия си екип, както и стажанти за изследователска, журналистическа и организационна работа.

 Авторски права и препечатване

Всички права на съдържанието и дизайна на Eвромегдан.бг са запазени под Creative Commons лиценз Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC_ND, който позволява безвъзмездно репродуциране единствено с некомерсиална цел, при позоваване на автора на съответния материал и Evromegdan.bg като източник, и без промяна на никакви елементи на съдържанието. Това не важи за снимки, текстове или други поместени материали, чийто авторски права принадлежат на трети страни и са изрично указани.

Финансиране

Евромегдан.бг се издава с финансовата и институционална подкрепа на индивидуални и организационни дарители, споделящи мисията на фондация „БлуЛинк“.

Евромегдан.бг бе създаден през м.юли 2014 г. в рамките на проект „Четвъртата власт в млади ръце: журналистическа практика в обществен интерес“, изпълнен от фондация „БлуЛинк“ и съфинансиран от  програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Програмата не носи никаква отговорност за редакционните решения и съдържанието на сайта.

Направете дарение

Фондация „БлуЛинк“ набира дарения за изпълнението на редакционната визия на Евромегдан.бг. Можете да подкрепите работата и визията ни за журналистика в обществен интерес чрез целево дарение тук. Фондацията си запазва правото да откаже дарения от лица и организации, чиито действия и източници противоречат на ценностите и уставните и цели. Анонимни дарения не се приемат.

Контакти

Редакцията на Евромегдан.бг приема предложения от външни автори за журналистически разработки и материали, които отговарят на редакционната визия и стандарти. Ръкописи не се връщат.

Писмо до редактора, коментар, мнениe или синал можете да пуснете тук.

Пощенски адрес, телефон и електронна поща за връзка с редакцията можете да намерите тук.

Коментарите са затворени.