Иван Колев

Иван Колев е журналист на свободна практика, установен в гр. Търговище.