Пейтън Найденова

Пейтън Найденова е журналист на свободна практика, чиито интереси е трудно да бъдат затворени в конкретни рамки. Минавайки през културата, спорта, литературата и изкуството, се увлича от всеки един детайл, който има силата да променя. Нещото, което най-много я увлича, е страстта да разказва истории. Peyton Naidenowa is a freelance journalist, whose interests and passions are hard to be put into limits. It's more about culture, sports, literature and arts, to each special detail, which has the power to change. Most of all, she likes to tell stories.